By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

Thông báo chuỗi Event đặc biệt tháng 8/2018 trên PlayOnline.win

Thông báo chuỗi Event đặc biệt tháng 8/2018 trên PlayOnline.win

- Chuỗi từ 8 trận thắng/thua (tối thiểu khớp 300k) trở lên bạn sẽ nhận ngày 01 vòng quay may mắn, có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng giá trị và bật ngờ.
- Chuỗi thắng/thua dài nhất và sớm nhất trong tuần (tổng kết tối CN hàng tuần bắt đầu từ 12/8) sẽ nhận được 10.000.000 Gold.
- Chuỗi thắng/thua dài nhất tháng và sớm nhất trong tháng (tổng kết ngày 31/8) sẽ nhận được 01 điện thoại iPhone X.

Lưu ý: Chuỗi thắng/thua dài nhất tuần và tháng chỉ áp dụng cho các chuỗi đã báo event để nhận vòng quay, không chấp nhận các bạn báo bằng status BQT sẽ không duyệt (các trường hợp sau khi BQT công bố giải thưởng các bạn mới post chuỗi dài hơn lên hoặc chuỗi của bạn dc báo sao thời điểm chốt event tuần/tháng đều sẽ không được công nhận).

Các chuỗi thắng/thua dài nhất được tính là chuỗi thắng thua được báo trên chức năng Báo event của hệ thống.


Khách hàng lưu ý trường hợp sau:
VD Cùng thắng 16 trận thông liên tục. Nhưng 1 bạn báo 2 lần vòng quay lúc thắng 8 trận và lúc 16 trận thì sẽ không được tính chuỗi 16 trận mà chỉ được tính 2 chuỗi 8 trận. Vì vậy, bạn nên chờ đủ chuỗi 16 trận và báo 1 lần để được nhận đủ vòng quay và được tham gia chuỗi thắng/thua dài nhất tuần và tháng.