By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

Luật Gameshow Đạp Đôi

Gameshow Đạp Đôi dựa trên tựa game AOE có setting mỗi lượt như sau:

Luật Gameshow Đạp Đôi

Mỗi lượt phân biệt thắng thua bằng cách đếm số quân có đạp đôi và các quân không có đạp đôi.
Các loại quân có đạp đôi: Rom, Baby, Egyp, Hit, Pal, Pho, Sum, Shang.
Các loại quân không có đạp đôi: Cat, Cho, Greek, Mac, Min, Per, Ya, Assy.

Trước mỗi gameshow hoặc sau mỗi lần dis game, mất mạng KTV bắt buộc phải làm các thao tác sau:
- Xoá bản game AOE hiện tại trên máy
- Vào website http://playonline.win/quayphat
- Download file AOE.rar về
- Sử dụng phần mềm checksum trên máy để kiểm tra file AOE có còn nguyên vẹn hay không.
- Nếu mã checksum đúng với mã công bố trên website playonline.win/quayphat thì giải nén file và vào chạy gameshow ngay. Không được làm bất kỳ thao tác nào khác

Trường hợp dis game
Nếu trong quá trình quay, có trường hợp dis game, lỗi game:
- Nếu đã soi được thì tổng kết quân như bình thường
- Nếu chưa xác định được quân thì huỷ kết quả bàn đó.

Trường hợp sai setting
Trong mọi trường hợp sai setting game sẽ huỷ kết quả lượt để đảm bảo việc xanh chín của game

Quy định về C đấu.
Theo quy định của gameshow, mỗi buổi có 40 lượt chính. Mỗi 5 lượt chính sẽ tạo 1 bàn C đánh dựa theo kết quả của 5 lượt liên tục. Sau khi quay đủ các lượt quay chính, các lượt quay sau được tính là lượt quay phụ (quay thêm) nếu trường hợp chưa hết giờ gameshow. Các lượt quay thêm sẽ không tạo bàn C và quay tới khi nào hết giờ gameshow.

Trường hợp mất mạng, sự cố giữa các C đấu
Trong trường hợp mất mạng hoặc máy quay gặp sự cố giữa buổi quay mà đang quay dở một C thì khi xử lý xong, Nếu thời gian xử lý xong vẫn trong thời gian quy định thì KTV sẽ buộc phải checksum và quay tiếp các lượt sau cho hết C (dù thời gian quay có chiếm vào gameshow khác hay không). Nếu thời gian có xử lý xong sau thời gian trên, thì bàn C sẽ được tổng kết hoà để khách hàng có thể tham gia các chương trình khác.