By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

Luật dự đoán kèo AOE trên POW

I. THẾ NÀO LÀ DỰ ĐOÁN CUNG CHÉM

Dự đoán cung chém là dự đoán số lần xuất hiện những loại quân có cung R / không có cung R.

8 quân có cung R đó là Shang, Baby, Egyp, Assy, Summer, Pal, Pho, Hit.

8 quân không có cung R là Per, Choson, Mac, Cathar, Min, Yamato, Greek, Roman.

Quy định cung chém cho tất cả các kèo đấu trên PlayOnline.win (POW)

 

II. LUẬT DỰ ĐOÁN CUNG CHÉM CỦA KÈO AOE

Khi trận đấu đã bắt đầu, đã hiện lên map, các game thủ join đã vào game đầy đủ, trận đấu không sai setting, màu, team và soi được quân thì POW sẽ tính cung chém bình thường. POW tính cung chém kể cả trường hợp có game thủ bị dis khi đang starting game, nếu các game thủ còn lại vào được game mà game vẫn đủ số lượng người chơi thì cung chém sẽ vẫn tính bình thường (VD: 8 game thủ vào game, khi start game có 1 game thủ bị dis ra nhưng 7 game thủ kia vào được game, vào game soi quân vẫn đủ 8 người thì vẫn được tính cung chém).

1. Với từng trận đấu.

- Cung chém của các trận đấu được tính thông qua tổng cung chém của quân tất cả các game thủ tham gia trận đấu.

- Trong trường hợp cung chém hoà trong trận đấu thì cung chém sẽ được quyết định bằng loại quân của người tạo mạng trong trận đấu.

2. Với C đấu.

- Cung chém trong C đấu được tính bằng tổng số lượng quân cung chém trong C đấu.

- Trong trường hợp tổng cung chém hoà thì cung chém sẽ được quyết định bằng số lượng trận cung và số lượng trận chém trong C đấu. Số lượng trận nào nhiều hơn thì sẽ quyết định C đấu đó là cung hay chém.

- Trong trường hợp số lượng trận cung và chém cũng bằng nhau thì cung chém của C đấu sẽ được tổng kết hoà.

3. Với tổng cung chém.

- Cung chém trong C đấu được tính bằng tổng số lượng quân cung chém trong tất cả các trận đấu.

- Trong trường hợp tổng cung chém hoà thì cung chém sẽ được quyết định bằng số lượng C cung và số lượng C chém trong buổi đấu. Số lượng C nào nhiều hơn thì sẽ quyết định tổng cung chém là cung hay chém.

- Trong trường hợp số C cung và chém hoà thì cung chém sẽ được quyết định bằng số lượng trận cung và số lượng trận chém trong buổi đấu. Số lượng trận nào nhiều hơn thì sẽ quyết định tổng cung chém là cung hay chém.

- Trong trường hợp số lượng trận cung và chém cũng bằng nhau thì Tổng cung chém sẽ được tổng kết hoà.

 

III. LUẬT DỰ ĐOÁN VỚI CÁC TRẬN DISS

1. Với các trận Diss do mạng

- Đối với các trận đấu đang diễn ra trong kèo đấu bỗng dưng bị dis hoặc gặp trục trặc làm cho trận đấu bắt buộc phải đánh lại . Sẽ chia ra làm 2 trường hợp:
+ Các game thủ đồng ý chọn lại quân để đánh lại trận đấu vừa bị dis hoặc gặp trục trặc thì toàn bộ bàn Thắng/Thua sẽ được giữ nguyên tổng kết tính theo kết quả trận đấu đánh lại. Bàn Cung/Chém, bãi quả, vị quân sẽ được tổng kết như bình thường. 
+ Các game thủ quyết định chọn lại Random để đánh lại thì chúng tôi sẽ tạo lại bàn Cung/Chém, Thắng/Thua... và sẽ có tối đa 5' để member tạo và vào lại bàn . Bàn Thắng/Thua trận đấu bị dis sẽ được huỷ .

* Cung/Chém ở trận đấu bị dis trước đó khi game thủ quyết định chọn lại random sẽ không được tính vào Cung/Chém theo C và tổng C .

* Trong trường hợp máy quay bên POW chưa kịp chụp kết quả cung chém hoặc game thủ bên POW chưa kịp soi quân đã DIS. POW được phép sử dụng tự liệu như clip/hình ảnh từ các đơn vị cùng quay phát trận đấu đó để đưa ra quyết định cuối cùng. Kết quả này được coi là hợp lệ và tương đương với kết quả từ máy quay của POW.
 

2. Với các trận do sai setting game, game thủ vào team sai, vào cùng màu...

+++ Những trường hợp sau sẽ không được tính CUNG CHÉM. Hủy tất cả các bàn.