By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

Luật Bãi quả các kèo AOE

Luật sẽ được cơ cấu như sau :
- Bãi quả đầu tiên được nông dân đi dò phát hiện đầu tiên sẽ được lấy kết quả để tổng kết .
- Bãi quả kép sẽ đếm cây để xác định chẵn/lẻ . Bãi quả kép là khoảng cách 2 bãi quả gần nhau bằng 1 bóng dân (Kể cả dân Macedonia, bóng dân rộng gấp đôi nông dân bình thường) .
- Sau khi nông dân ăn hết bãi quả hoặc kết quả bài quả đã rõ ràng thì KTV sẽ tổng kết trả Gold về cho người dự đoán .

*** Chú ý : Duy nhất trường hợp tổng kết hoà và huỷ bàn dự đoán là khi bãi quả bị che lấp bởi rừng, xen kẽ với rừng và không thể xác định được số cây quả.