By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU AOE sáng thứ sáu ngày 4/1/2019

✔ KẾT QUẢ TẤT CẢ KÈO ĐẤU HÔM QUA 3/1/2019:

2vs2 Random: Thái Bình 3-2 Liên Quân 
C1 : 3 - 1 | C2 : 1 - 3 | C3 : 2 - 3 | C4 : 3 - 0 | C5 : 3 - 1
Thái Bình: Hồng Anh, U97
Liên Quân: HMN, Quýt

2vs2 Random: No.1, BiBi 2-3 Hehe, ChipBoy 
C1: 1-3 || C2: 2-3 || C3 : 3-0 || C4: 3-1 || C5: 1-3

2vs2 Random: Thái bình 4-0 Liên quân 
C1 : 3 - 2 | C2 : 3 - 2 | C3 : 3 - 1 | C4: 3 - 2
Thái Bình: Hồng Anh, U97
Liên Quân: Vanlove, Xuân Thứ

Liên Quân 3-2 Skyred

C1 : 2 - 3 | C2 : 3 - 2 | C3 : 3 - 1 | C4 : 1 - 3 | C5 : 3 - 2

Liên Quân:: Tú Xuất, Tịnh Văn, Sang Cub, Meomeo

SkyRed; Yugi, Hoàng CN, KenZ, Kỳ BN

Nghệ An 3-0 6699
C1 : 3 - 0 | C2 : 3 - 2 | C3 : 3 - 0
Nghệ An : Vô Thường, KĐK, Tùng Anh , Exciter 
6699 : Chipboy, Namsc, Sáng cola, Anh Hào

GameTV 2-2 Hà Nội 

C1: 3-2 | C2: 3-0 | C3: 1-3 | C4: 0-3 
GameTV: Chim Sẻ - U98 - Mạnh Hào - B.P.Nam 
Hà Nội: Quýt - Tý - Tễu - XI Măng

✔ THÔNG BÁO KÈO ĐẤU HÔM NAY:

13h30 2vs2 Random: 
HeHe, Vô Thường - HMN, Tý

13h LQ SS - LQ HH
Liên Quân SS: Tú Xuất, Tịnh Văn, Gunny + Meomeo 
Liên Quân HH: VaneLove, Xuân Thứ, Tễu, Nhất

13h30 [TB] - [BBC]
Thái Bình: Hồng Anh, Truy Mệnh, 9xCông, U97
BiBiClub: BiBi, Thầu, Beo, Dương Còi