By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

AOE Việt Trung 2018| Cập nhật tỉ số ngày thi đấu thứ 3

  • 07/07/2018
  • AOE
  • 1,511
  • 0

Sau 2 ngày thi đấu với các nôi dung khác nhau, hôm nay giải đấu sẽ diễn ra 2 nội dung cuối để tìm kiếm những game thủ đặt chân vào chung kết vào ngày mai ở nội dung 2vs2 Assyrian , 3vs3 Deatmap cũng như bán kết Solo Random.

Dưới đây sẽ là cập nhật tỉ số ngày thi đấu thứ 3 (07/07/2018)

Kết quả Vòng 2 Solo Random tối qua, tất cả các game thủ Trung Quốc đã đều phải dừng chân ở vòng đấu này:

AOE Việt Trung 2018| Cập nhật tỉ số ngày thi đấu thứ 3

Danh sách cặp đấu diễn ra Vòng 1 - 2vs2 Assyrian

AOE Việt Trung 2018| Cập nhật tỉ số ngày thi đấu thứ 3

Vòng 1:
- Chim Sẻ + Hồng Anh 3-0 Tiểu Mã + Tiểu Hoà Ca
- BiBi + Quýt 0-3 Hoả Hải - Đổ Thánh
- HeHe + Truy Mệnh 3-1 Tiểu Hắc Mã + Tiểu Kiệt
- Chipboy + No1 3-1 Binh Cường + Mỹ Hảo
- Hoàng Mai Nhi + Tý 3-2 Võ lực + Tiểu Tiểu Hiệp
- Vanelove + Tiểu Màn Thầu 1-3 Ngạch Hán + Vũ Thần
- Yugi + Tễu 0-3 Shenlong + Tiểu Thủy Ngư
- Tùng Anh + Tiểu Bạch Long 0-3 Đại Trù + Bất Liễu Tình

Vòng 2:

- Chim Sẻ Đi Nắng + Hồng Anh 3-0 Hoàng mai Nhi + Tý

- Chipboy + No.1 1-3 Bất liễu Tình + Đại Trù

- Truy Mệnh + HeHe 1-3 Tiểu Thủy Ngư + Shenlong

- Ngạch Hán + Vũ Thần 3-2 Đổ Thánh + Hỏa Hải

Nội dung tiếp theo 3vs3 Death Map

Vòng 1:
- Chim Sẻ + Hồng Anh 3-0 Tiểu Mã + Tiểu Hoà Ca
- BiBi + Quýt 0-3 Hoả Hải - Đổ Thánh
- HeHe + Truy Mệnh 3-1 Tiểu Hắc Mã + Tiểu Kiệt
- Chipboy + No1 3-1 Binh Cường + Mỹ Hảo
- Hoàng Mai Nhi + Tý 3-2 Võ lực + Tiểu Tiểu Hiệp
- Vanelove + Tiểu Màn Thầu 1-3 Ngạch Hán + Vũ Thần
- Yugi + Tễu 0-3 Shenlong + Tiểu Thủy Ngư
- Tùng Anh + Tiểu Bạch Long 0-3 Đại Trù + Bất Liễu Tình
 

Vòng 2:

- Chim Sẻ Đi Nắng + Hồng Anh 3-0 Hoàng mai Nhi + Tý

- Chipboy + No.1 1-3 Bất liễu Tình + Đại Trù

- Truy Mệnh + HeHe 1-3 Tiểu Thủy Ngư + Shenlong

- Ngạch Hán + Vũ Thần 3-2 Đổ Thánh + Hỏa Hải

Bán Kết:

- Chim Sẻ Đi Nắng + Hồng Anh 3-0 Bất Liễu Tình + Đại Trù

- Ngạch Hán + Vũ Thần 0-3 Shenlong + Tiểu Thủy Ngư

  • Chung kết  Chim Sẻ Đi Nắng + Hồng Anh vs Shenlong + Tiểu Thủy Ngư

Nội dung 3vs3 DeathMap - 

Vòng 1

- Tiểu Bạch Long, Tùng Anh, Tễu 0-3 Dưa Chưa, Nhãn Tử, Vầng Trăng Xanh

- Chipboy, Hồng Anh, HeHe 0-3 Team Ma Hoan 2

- Chim Sẻ, Văn Sự, Văn Tích 3-1 Team Ma Hoan 1

- Vanelove, Tiểu Màn Thầu, Yugi 0-3 Tiểu Thủy Ngư, Shenlong, Hồng Ma

- Hoàng Mai Nhi, Tý, Truy Mệnh 0-3 Tiểu Mã, Bất Liễu Tình, Tiểu Hoà Ca

- Bibi, Quýt, No1 3-2 Ngạch Hán, Tiểu Hắc Mã, Đổ Thánh

Vòng 2

- Chim Sẻ, Văn Sự, Văn Tích 3-1 Ma Hoan 2

- Bibi, Quýt, No1 0-3 Dưa Chưa, Nhãn Tử, Vầng Trăng Xanh

- Tiểu Thủy Ngư, Shenlong, Hồng Ma 3-1 Tiểu Mã, Bất Liễu Tình, Tiểu Hoà Ca

Vòng 3 quần chiến - 

- Tiểu Thủy Ngư, Shenlong, Hồng Ma 3-0 Dưa Chưa, Nhãn Tử, Vầng Trăng Xanh

- Chim Sẻ, Văn Sự, Văn Tích 2-Dưa Chưa, Nhãn Tử, Vầng Trăng Xanh

- Chim Sẻ, Văn Sự, Văn Tích 1-3 Tiểu Thủy Ngư, Shenlong, Hồng Ma