By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

AoE Trung Việt 2018|Lịch thi đấu chung kết 08/07/2018

  • 08/07/2018
  • AOE
  • 701
  • 1

AoE Trung Việt 2018: Lịch thi đấu Chung kết 6 nội dung

Ngày hôm nay sẽ diễn ra Chung kết 6 nội dung thi đấu bao gồm: Solo Assyrian, Solo Shang, Solo random, 2v2 Shang, 2v2 Assyrian và 3v3 Shang.

Thời gian dự kiến: 12:00 giờ Việt Nam

Thứ tự thi đấu (dự kiến)

1. Solo Shang: Chung kết chạm 4

Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thuỷ Ngư

2. Solo Assyrian: Chung kết chạm 4

Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh

AoE Trung Việt 2018|Lịch thi đấu chung kết 08/07/2018

3. 2v2 Shang: Chung kết chạm 4

Chim Sẻ Đi Nắng - Bibi vs Tiểu Thuỷ Ngư - Đổ Thánh

4. 3v3 Shang: Chung kết chạm 3, thi đấu theo hình thức quần chiến

Chim Sẻ Đi Nắng - Bibi - Hồng Anh, Shenlong - Tiểu Thuỷ Ngư - Đại Trù, Đổ Thánh - Bất Liễu Tình - Hoả Hải

5. 2vs2 Assyrian: Chung kết chạm 4

Chim Sẻ - Hồng Anh vs Tiểu Thuỷ Ngư - Shenlong

6. Solo Random: Bán kết chạm 3, Chung kết chạm 4

Tý, Chim Sẻ Đi Nắng, Truy Mệnh, Hehe, Quýt, Chip Boy, Hồng Anh, Tiểu Màn Thầu