By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

[AoE] Chim Sẻ Đi Nắng góp mặt trong đội hình Showmatch tại giải đấu Việt Nam Open 2019

Chính Thức đã có thông tin về đội hình Showmatch của giải đấu Việt Nam Open 2019.
[AoE] Chim Sẻ Đi Nắng góp mặt trong đội hình Showmatch tại giải đấu Việt Nam Open 2019

Ở thể loại showmat lần này ban tổ chức đã chính thức chia cặp và đội theo tiêu chí một bên Game thủ Trung Quốc và một bên là game thủ Việt Nam.

Đội hình thi cấu chính thức như sau

Thể loại 2v2 Shang thuần tiễn :

Đội Hình các game thủ Trung Quốc:

Trung Quốc 1 : Shenlong - Tiểu Thủy Ngư

Trung Quốc 2 : Sơ Luyến, Tiễn Như Vũ. Dự bị: Lôi Lão Hổ.

Đội hình các game thủ Việt Nam

Việt Nam1 : Chim Sẻ Đi Nắng + Quýt

Việt Nam2 : Hồng Anh + BiBi
[AoE] Chim Sẻ Đi Nắng góp mặt trong đội hình Showmatch tại giải đấu Việt Nam Open 2019

Thể loại 4v4 Assyrian :

Đội hình các game thủ Trung Quốc

Trung Quốc1 : Shenlong - Tiểu Thủy Ngư + Đổ Thánh + Chiến Tướng

Trung Quốc2 : Sơ Luyến+ Tiễn Như Vũ+ Lôi Lão Hổ + Tiểu Tiểu Hiệp.

Đội hình các game thủ Việt Nam

Việt Nam1: Chim Sẻ Đi Nắng + U98 + ChipBoy + Truy Mệnh .

Việt Nam2: Hồng Anh + BiBi + Quýt + Hoàng Mai Nhi .

Lịch thi đấu chính thức sẽ được công bố vào ngày mai khi GTV tổ chức bốc thăm lại .

#POWMEDIA#NTL