By PlayOnline.win

Chơi mọi lúc - Vui mọi nơi.

  • Chia sẻ

Thích bài này?

[AoE] Bản tin AoE ngày 13/8/2019: Hồng Anh, BiBi, HeHe, Chim Sẻ đồng loạt ra quân

POW MEDIA xin được trân trọng gửi tới quý vị khán giả và những người hâm mộ AoE Bản tin hàng ngày. 
Cập nhật lịch thi đấu, kết quả và những chuyển động mới nhất trong cộng đồng AoE Việt Nam. 

[AoE] Bản tin AoE ngày 13/8/2019: Hồng Anh, BiBi, HeHe, Chim Sẻ đồng loạt ra quân

KẾT QUẢ THI ĐẤU HÔM QUA


9h00 tại No1 22 random: HN 2-2 SG
C1: 2-3 | C2: 3-0 | C3: 3-2 | C4: 2-3
Hà Nội : Mai Cồ Tý
Sài Gòn : Sang Club

9h00 tại No1 22 random: GTV 3-1 LQ
C1: 3-0 | C2: 3-1 | C3: 3-1 | C4: 2-3
GTV: Bom, Anh Huy
LQ: TiTi, Văn Nhất
 
9h00 tại VEC 22 random: GTV 1-2 LQ
C1: 0-3 | C2: 3-2 | C3: 2-3
GTV: U98, Thành Lak
LQ: Xi Măng, TuTj

9h00 tại POW 44 random: Skyred 1-2 LQ
C1: 3-0 | C2: 1-3 | C3: 0-3
Skyred: Kenz, Hoàng CN, Đế, Hoài Nam
LQ: Tùng Anh, VH Anh, Tuấn Mix, Hải Sẹo
 
9h00 tại POW  22 random: Thái Bình 3-1 Sài Gòn New
C1 : 3-0 | C2 : 3-2 | C3 : 1-3 | C4 : 3-2 
Thái Bình: Công 9x, Tịnh Văn
Sài Gòn: Tú Xuất, No name

9h00 tại VEC solo random: Thái Bình 3-1 Hà Nam
C1: 0-3 | C2: 3-0 | C3: 3-2 | C4: 3-1
Thái Bình: U97
Hà Nam: Tễu

9h30 tại POW solo Shang hỗn mã: Thái Bình 3-0 Hà Nam
C1: 3-2 | C2: 3-2 | C3: 3-0
Thái Bình: Truy Mệnh
Hà Nam: Tiễn Như Vũ

12h30 tại VEC 2vs2 Shang TD: BBC 3-0 LMPH
C1 : 3-0 || C2 : 3-1 || C3: 3-2
BiBiClub : Tiểu Màn Thầu, Kỳ BN
LMPH : Sơ Luyến, Tiểu Tiểu Hiệp

13h30 tại POW 44 random: Thái Bình 3-0 Sài Gòn
C1: 3-2 | C2: 3-1 | C3: 3-0
Thái Bình: Truy Mệnh, Hồng Anh, Công 9x, Tịnh Văn
Sài Gòn: Gunny, Noname, SangClub, Tú Xuất

13h30 tại VEC 22 random: GTV 2-3 Hà Nội
C1: 2-3 | C2: 0-3 | C3: 3-2 | C4: 3-1 | C5: 2-3
GTV: Chim Sẻ, Thành Lak
Hà Nội: Xuân Thứ, VaneLove 

13h30 tại No1 22 random: GTV 3-1 Nghệ An 
C1: 0-3 | C2: 3-0 | C3: 3-0 | C4: 3-2 
GTV: BP Nam, Bom
Nghệ An: Võ Hoàng Anh, Exciter

13h30 tại VEC 44 random: Nghệ An 1-2 Hà Nam
C1: 1-3 | C2: 3-2 | C3: 1-3
Nghệ An: No1, Vô Thường, ChipBoy, Khóc
Hà Nam: Hoàng Mai Nhi, Quýt, Xi Măng, Tễu

19h00 tại POW 22 random: Thái Bình 2-3 Hà Nội
C1 : 0-3 | C2 : 3-1 | C3 : 1-3 | C4 : 3-1 | C5 : 1-3 
Thái Bình: Hồng Anh, U97
Hà Nội: VaneLove, Xuân Thứ

19H00 Solo Random: HN 2-1 SG
C1: 3-2 | C2: 2-3 | C3: 3-2
Hà Nội: Mai Cồ Tý
SG New: Gunny

19h00 - AoE Death Match: Hà Nội 2-1 BBC 
C1 : 3-1 || C2 : 2-3 || C3: 3-2 
Hà Nội : Battrada
BiBiClub : Bắc Kiều Phong

19h00 tại 6699 22 Assy: LQ 2-2 6699
C1; 3-0 | c2 : 0-3 | c3 : 3-2 | c4 : 0-3
LQ: Chim Sẻ, Yugi
6699: ShenLong, Chiến Tướng

19h00 tại No1 solo Ya-Assy: GTV 3-1 LMPH
C1 : 3-1 | C2 : 3-0 | C3 : 2-3 | C4 : 3-2
GTV: Mạnh Hào 
LMPH: Tiểu Tiểu Hiệp

LỊCH THI ĐẤU HÔM NAY

9h00 [SGN] Solo Random: SG - GTV
Sài Gòn: Sang Club
GameTV: Mạnh Hào

9h00 [POW] 2vs2 Random: SR - GTV
Skyred: HeHe, Kenz
GameTV: U98, Bùi Phương Nam

9h00 [POW] 4vs4 Random: LQ A - LQ B
Liên Quân A: Tùng Anh, Võ Hoàng Anh, Exciter, Tuấn Mix
Liên Quân B: Quang GT, Hoàng CN, Đức Duy, Tiến Vi

9h00 [VEC] 2vs2 Random: TB - HN
Thái Bình: Công 9x, U97
Hà Nội: Xuân Thứ, Tustj

13h00 [SGN] 2vs2 Random: SG - HN
Sài Gòn: Tú Xuất, NoName
Hà Nội: VaneLove, Văn Nhất

13h00 [VEC] 2vs2 Assy: TB - HN
Thái Bình: Truy Mệnh, Tịnh Văn
Hà Nam: Tiễn Như Vũ, Tễu

13h00 [SGN] Solo Random: TB - BBC
Thái Bình: U97 
BiBi Club: TiTi

13h30 [NO1] 2vs2 Random: SGN - GTV
Sài Gòn: Gunny, SangClub
GameTV: Chim Sẻ Đi Nắng, Bùi Phương Nam

13h30 [LMPH] Solo Assy: GTV - LMPH
GTV: Dương Đại Vĩnh
LMPH: Tiểu Tiểu Hiệp

13h30 [POW] Solo Random: NA - SR
Nghệ An: Võ Hoàng Anh
Skyred: Quang GT

13h30 [POW] 4vs4 Random: NA - BBC
Nghệ An: No1, Vô Thường, Chipboy, KĐK
BiBi Club: BiBi, Tiểu Màn Thầu, Dương Còi, Kỳ BN

13h30 [POW] Solo Random: SR - HN
Skyred: Kenzz
Hà Nam: Xi Măng

14h00 [POW] 2vs2 Assyrian: SR - 6699
Skyred: Yugi, Đế
6699: Chiến Tướng, Anh Hào

19h00 [VEC] 2vs2 Random: TB - LQ
Thái Bình: Hồng Anh, 9xCông
Liên Quân: Tiểu Màn Thầu, Xuân Thứ

19h00 [GB] 4vs4 Random: GTV - HN
GameTV: Chim Sẻ Đi Nắng, U98, Mạnh Hào, Bùi Phương Nam
Hà Nam: Quýt, Hoàng Mai Nhi, Xi Măng, Tễu

20h30 [No1] 2vs2 Random: GTV - HN
GameTV: Thành Lak, Văn Hưởng
Hà Nam: Alonso, Văn Nhất

 

#POWMEDIA #HA