ĐANG TRỰC TIẾP
KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Sài Gòn  
  AOE Sài Gòn
  20: 00 - 10/12/2018
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Hà Nội  
  AOE Hà Nội
  13: 00 - 10/12/2018
 • HỒNG ANH + TRUY MỆNH
  HỒNG ANH + TRUY MỆNH
  -
  BiBi + Thầu  
  BiBi + Thầu
  21: 00 - 11/12/2018
 • Chủ Nhà
  Chủ Nhà
  -
  Đội Khách   
  Đội Khách
  10: 00 - 09/12/2018
 • Hồng Anh + U97
  Hồng Anh + U97
  -
  VaneLove + Xuân Thứ  
  VaneLove + Xuân Thứ
  20: 30 - 08/12/2018
 • Chủ Nhà
  Chủ Nhà
  -
  Đội Khách   
  Đội Khách
  10: 00 - 09/12/2018
Chọn giải đấu