ĐANG TRỰC TIẾP
KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
 • TB-Truy Mệnh
  TB-Truy Mệnh
  -
  Cam Quýt  
  Cam Quýt
  09: 15 - 18/04/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Nghệ An  
  AOE Nghệ An
  13: 30 - 17/04/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  Liên Quân  
  Liên Quân
  20: 00 - 16/04/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Hà Nội  
  AOE Hà Nội
  13: 30 - 16/04/2019
 • TB-Truy Mệnh
  TB-Truy Mệnh
  -
  Chip Boy  
  Chip Boy
  09: 30 - 16/04/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  Liên Quân  
  Liên Quân
  13: 30 - 15/04/2019
Chọn giải đấu