ĐANG TRỰC TIẾP
KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
 • AOE HÀ TĨNH OPEN
  AOE HÀ TĨNH OPEN
  -
  AOE HÀ TĨNH OPEN  
  AOE HÀ TĨNH OPEN
  09: 30 - 18/11/2018
 • AOE Hà Tĩnh
  AOE Hà Tĩnh
  -
  AOE Thanh Hóa  
  AOE Thanh Hóa
  16: 30 - 17/11/2018
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Sài Gòn  
  AOE Sài Gòn
  21: 00 - 16/11/2018
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Skyred  
  AOE Skyred
  13: 30 - 16/11/2018
 • AOE Sài Gòn
  AOE Sài Gòn
  -
  GameTV  
  GameTV
  13: 00 - 16/11/2018
 • Hehe & Hồng Anh
  Hehe & Hồng Anh
  -
  Liên Quân  
  Liên Quân
  20: 30 - 15/11/2018
Chọn giải đấu