ĐANG TRỰC TIẾP
KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
 • TB-Truy Mệnh
  TB-Truy Mệnh
  -
  YuGi  
  YuGi
  20: 00 - 20/01/2019
 • Liên Quân
  Liên Quân
  -
  AOE Hà Nội  
  AOE Hà Nội
  20: 00 - 20/01/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE BibiClub  
  AOE BibiClub
  13: 30 - 20/01/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Skyred  
  AOE Skyred
  20: 00 - 18/01/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Hà Nam  
  AOE Hà Nam
  13: 30 - 19/01/2019
 • Liên Quân
  Liên Quân
  -
  GameTV  
  GameTV
  13: 30 - 17/01/2019
Chọn giải đấu