ĐANG TRỰC TIẾP
KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
 • Team Thứ Thứ
  Team Thứ Thứ
  -
  Team Bầu Tiến  
  Team Bầu Tiến
  13: 30 - 19/06/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Hà Nội  
  AOE Hà Nội
  21: 00 - 18/06/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  Liên Quân  
  Liên Quân
  09: 00 - 18/06/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  Hồng Anh + BiBi  
  Hồng Anh + BiBi
  15: 00 - 16/06/2019
 •  
   
  -
     
   
  13: 30 - 14/06/2019
 •  
   
  -
     
   
  09: 00 - 13/06/2019
Chọn giải đấu