ĐANG TRỰC TIẾP
KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Hà Nội  
  AOE Hà Nội
  20: 30 - 22/01/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Hà Nội  
  AOE Hà Nội
  13: 30 - 22/01/2019
 • Truy Mệnh + CSDN
  Truy Mệnh + CSDN
  -
  BiBi + VaneLove  
  BiBi + VaneLove
  20: 30 - 21/01/2019
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Hà Nam  
  AOE Hà Nam
  13: 30 - 21/01/2019
 • TB-Truy Mệnh
  TB-Truy Mệnh
  -
  YuGi  
  YuGi
  20: 00 - 20/01/2019
 • Liên Quân
  Liên Quân
  -
  AOE Hà Nội  
  AOE Hà Nội
  20: 00 - 20/01/2019
Chọn giải đấu