ĐANG TRỰC TIẾP
KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Hà Nội  
  AOE Hà Nội
  21: 00 - 16/08/2018
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE Quảng Ninh  
  AOE Quảng Ninh
  21: 00 - 15/08/2018
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  GameTV  
  GameTV
  13: 30 - 15/08/2018
 • AOE GameTV
  AOE GameTV
  -
  AOE Thái Bình  
  AOE Thái Bình
  13: 30 - 15/08/2018
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  Liên Quân  
  Liên Quân
  13: 00 - 14/08/2018
 • AOE Thái Bình
  AOE Thái Bình
  -
  AOE BibiClub  
  AOE BibiClub
  20: 00 - 13/08/2018
Chọn giải đấu